PRIJAVNI UPITNIK

U cilju da zadovoljimo vaše potrebe i interesovanja, molimo vas na postavljena pitanja odgovorite što tačnije i preciznije

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE


DA NE

cm kg

DA NE

sedentaran aktivan fizicki zahtevan

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE DA NE

Cesto Ponekad Nikad

DA NE kcal

DA NE


Unutra U prirodi Kombinacija
Velike grupe Male grupe Individualno
Ujutru Popodne Vecerni termini

x sedmicno

DA NEkm
Nazad ka Gracilisu